ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه 

آقاي حسن کریمی

وظايف و اختيارات رياست دانشگاه :

- نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي٬ پژوهشي٬ فرهنگي٬ دانشجويي٬ اداري مالي٬ عمراني٬ امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحد هاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح.             

- تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي٬ آموزشي و پژوهشي. هدايت فعاليت هاي فرهنگي٬ آموزشي٬ پژوهشي٬ اداري مالي و عمرانی.

- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيات امنا.

- نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

- مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

- نصب و عزل اعضاي هيات رئيسه.

- ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.            

- نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاح.

- نظارت بر امور انضباطي دانشگاه ( هيات علمي- دانشجويان- كارمندان ) در چهار چوب ضوابط و مقررات.

روزمه ریاست:

1-       تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد و مراکز آموزشی در زمینه خودرو و ترمو دینامیک و جوش

2-       دارای اختراع در زمینه وسائل نقلیه

3-       دارای کتاب و جزوات درسی و اجتماعی

4-       عضو جامعه مهندسین ایران

5-       مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور


بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 35
کابران امروز 361
کلیه بازدیدها 392933
دی ان ان evoq