مدارک مورد نیاز اساتید جهت تشکیل پرونده و تدریس در مرکزقندکرج

- مدارک مورد نیاز اساتید جهت تشکیل پرونده و تدریس در مرکز علمی کاربردی قندکرج  
 دو -
قطعه عکس 4*3 تمام رخ رنگی برای اساتیدی که توسط مرکز قندکرج برای آنها کد مدرسی صادر شده است

 -رزومه
 -
تصویر تمام صفحات شناسنامه (3 سری)

-تصویر پشت و روی کارت ملی (3 سری)

تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت (برای آقایان) (3 سری)

 -تصویر دانشنامه یا گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی (3 سری)

فرم تکمیل شده شماره 1 مشخصات عمومی (پیوست)

فرم تکمیل شده شماره 2 مشخصات علمی (پیوست)

 -کپی تمام سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی مدرس که در رزومه و یا فرم شماره 2 توسط استاد درج گردیده است.

 -(گواهی استعلام کارت پایان خدمت (فقط اساتیدی که توسط مرکز قندکرج  برای آنها کد مدرسی صادر شده است

-(گواهی عدم سوء پیشینه (فقط اساتیدی که توسط مرکز قندکرج برای آنها کد مدرسی صادر شده است

(فیش واریزی 30000 سی هزار تومانی (فقط اساتیدی که توسط مرکز قندکرج برای آنها کد مدرسی صادر شده است
-
برای اطلاع از شماره حساب جهت واریز مبلغ 000 300 ريال به سایت دانشگاه جامع علمی-کاربردی

(  UAST.IR)    مراجعه فرمائید .                                       

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 42
کابران امروز 368
کلیه بازدیدها 392941
دی ان ان evoq