مدیران گروه های اموزشی

 

مدیران گروه های آموزشی

بر اساس ساختار تشکیلاتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، وظیفه هدایت ، برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی در سطوح اجرایی به گروه های آموزشی واگذار گردیده است . این دانشگاه متناسب با ماهیت رشته های تحصیلی خود دارای سه گروه آموزشی بشرح ذیل می باشد :

 

1-گروه آموزشی دروس عمومی

نام مدیر گروه : پروین صفری

مدت و اعتبار حکم :

رشته های گروه : دروس عمومی و پایه

مقاطع گروه : کاردانی و کارشناسی

 

2-گروه آموزشی دروس حسابدرای و مدیریت

نام مدیر گروه : فریدون غلامی

مدت و اعتبار حکم :

رشته های گروه : حسابداری صنعتی

مقاطع گروه : کاردانی و کارشناسی

 

3-گروه آموزشی دروس صنعت

نام مدیر گروه : مظفر فیضی رودسری

مدت و اعتبار حکم :

رشته های گروه : برق و کنترل

مقاطع گروه : کاردانی و کارشناسی

 

4- گروه آموزشی صنایع غذایی و شیمی

نام مدیر گروه : آرزو کرمی مقدم

مقاطع  گروه : کاردانی و کارشناسی

5- گروه آموزشی HSE

نام مدیر گروه : احمد اسمعیلی

رشته های گروه : HSE و ایمنی

مقاطع گروه : کاردانی و کارشناسی

6 - گروه معارف اسلامی

نلم مدیر گروه : عباس برغانی

مقاطع گروه : کاردانی و کارشناسی

 

مدیریت گروه های آموزشی

مسئولیت مدیریت و هدایت هر گروه آموزشی به یکی از مدرسان علمی کاربردی نیمه وقت یا تمام وقت شاغل در دانشگاه سپرده می شود . بر اساس آیین نامه ساختار تشکیلاتی دانشگاه ،مسئولیت انتخاب و پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی از بین مدرسان علمی کاربردی ذیصلاح با معاونت آموزشی دانشگاه و صدور حکم انتصاب ایشان پس از تایید شورای آموزشی دانشگاه و به نیابت از ریاست واحد دانشگاهی و با معاونت آموزشی می باشد.

 

شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی

1-هماهنگی با دانشجویان گروه آموزشی خود

2-برنامه ریزی درسی ، انتخاب مدرسین گروه و نظارت بر کار ایشان

3-مشاوره ، هدایت تحصیلی و انجام درخواست های آموزشی دانشجویان

4-انتقال ، پی گیری امور آموزشی دانشجویان گروه آموزشی در شورای آموزشی دانشگاه

5-نظارت بر ارزشیابی دانشجویان گروه در دروس تخصصی

 

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 9
کابران امروز 335
کلیه بازدیدها 392906
دی ان ان evoq