آئین نامه برگزاری و غیبت در امتحانات

  

1 - دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشند.

2 -قبل از استقرار بر روی صندلیها ، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند.(هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب میشود)

3 - دانشجویان میبایست نام و نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشجویی، نام استاد را بر روی تمامی برگه های پاسخنامه و اوراق امتحانی بنویسند.

4 - پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تاخیر وارد جلسه امتحانی میگردد، در صورتی میتواند درجلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی از جلسه امتحان مربوطه

خارج نشده باشد.

5 - دانشجویان کارت معتبر دانشجویی و کارت ورود به جلسه آزمون را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.

6 - برگه امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند.

7 - با هرگونه تخلف و تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد.برخی از مصادیق تقلب وتخلف به شرح زیر است:

7-1 داشتن کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرفته شده.

7-2 استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز.

7-3 رد و بدل کردن هرنوع نوشته یا صحبت با سایر دانشجویان.

7-4 رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب ، قلم ،خط کش و...

7-5 همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هر دلیل (تلفن همراه حتی به صورت خاموش تقلب محسوب می شود)

7-6 همراه داشتن کیف،کلاسور و یا ساک دستی.

7-7 نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان.

7-8 وجود هرگونه اطلاعات بر روی دست ، پا ، لباس ، میز و نیمکت.

7-9 برهم زدن نظم جلسه امتحان،عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین.

7-10 پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین.

7-11 خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.

7-12 فرستادن شخصی دیگر بجای خود.

8 - عدم درج مشخصات و امضاء درلیست حضور و غیاب هرامتحان به منزله شرکت نکردن در آن امتحان بوده و نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد.

9 - پس از پایان امتحان برگ سوال و پاسخنامه(تستی وتشریحی)خود را درمحل مشخص شده تحویل دهید و از درب خروجی سالن را ترک کنید.

10 - بیرون بردن سوالات از جلسه امتحان ممنوع است.

11 - در صورت غیبت در جلسه امتحان برای آن درس نمره صفر منظور می شود و در صورت بیماری منجر به بستری در بیمارستان ، فوت بستگان درجه اول، بارداری و زایمان با ارائه گواهی، غیبت موجه تلقی می گردد،در این صورت دانشجو ملزم است گواهی خود را ظرف مدت حداکثر یک هفته بعد از امتحان به اداره آموزشتحویل داده و فرم مربوط را تکمیل و به کمیته بررسی ارائه گردد.

12 - چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط کمیته بررسی موجه تشخیص داده شود درس مربوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو حذف می شود و در صورتی که توسط کمیته بررسی دلایل موجه تشخیص داده نشود برای آن درس نمره صفر در کارنامه ثبت می شود.

13 - دانشجو موظف است پروژه عملی یا تحقیق خود را شخصا به استاد مربوطه تحویل دهد و آموزش هیچ گونه تعهدی در قبال آن ندارد.

14 - در صورت نقض هر کدام از مقرارت فوق الذکر براساس آیین نامه انضباطی مشمول تنبیهاتی از قبیل درج نمره 0.25، حذف دروس، اخراج و معرفی به مراجع ذیصلاح حقوقی خواهد شد.

 

 

 ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای همه دانشجویان از کلیه خواهران و برادران عزیز خواهشمندیم کلیه شئونات اسلامی و دانشجویی را رعایت نموده و با آمادگی و استعانت از خداوند متعال در جلسات امتحانی حضور یابند.

 

 

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 50
کابران امروز 376
کلیه بازدیدها 392949
دی ان ان evoq