راهنمای درخواست تاییدیه تحصیلی دانشنامه

راهنمای صدور تاییدیه تحصیلی توسط ارگان یا سازمان مربوطه برای دانش آموخته گانی که دانشنامه خود را دریافت نموده اند :

ارائه اصل دانشنامه توسط دانش آموخته به ارگان / سازمان / دانشگاه

مراجعه مقام استعلام کننده شخص به سامانه سجاد به آدرس edu.uast.ac.ir

تکمیل فرم مربوطه

- احراز هویت

مشاهده اطلاعات دانش آموخته در سامانه

رویت تصویر دانشنامه

دریافت گواهی بدون امضاء

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 30
کابران امروز 357
کلیه بازدیدها 392928
دی ان ان evoq