Enter Title

 

تاریخچه مختصری درباره مهارتهای زندگی

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی ، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی اند. و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات ان آسیب پذیر نموده است.مهارتهای زندگی ، توانایی های روانی،اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند. مهارتهای زندگی شامل ده مهارت اصلی و اساسی هستند که غالبا بصورت جفت جفت طبقه بندی می شوند ، زیرا بین هر جفت ارتباط طبیعی وجود داشته و درحقیقت به منزله دوروی سکه است.

 

مهارتهای زندگی مهارتهایی هستند که:

1-برای افزایش توانایی های روانی اجتماعی افرادآموزش داده می شوند.

2-فرد راقادر میسازدتابطور موثربامقتضیات وکشمکشهای زندگی روبرو شود

3-یادگیری مهارتهای زندگی موجب بالارفتن ظرفیت روانشناختی فرد می شود.

 

 مهارت داشتن یعنی چه؟

 گاهی فکر میکنیم ما که داریم زندگی میکنیم، مهارت داشتن یعنی چه؟

خوب زندگی کردن، هم فن است، هم هنر.

مابرای بهترزندگی کردن احتیاج به کسب مهارتهایی داریم،تابتوانیم نشاط،شادابی وسلامت روانی رادرزندگی خویش متبلور سازیم.

 این مهارتها عبارتند از

•  خودآگاهی / همدلی

• ارتباط / روابط بین فردی

• تصمیم گیری / حل مساله

• تفکر خلاق / تفکر انتقادی

• مقابله با هیجانات / مقابله با استرس

 

1-مهارت خودآگاهی (خودشناسی)

یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط  ضعف و قوت خواسته ها، ترسها،رغبتهاو تمایلات خود؛ این ها توانایی به ما كمك می كند تصویر واقع بینانه ای از خود داشته باشیم و حقوق و مسئولیت هایمان را بهتر بشناسیم .

اینکه بدانیم چه کسی هستیم؟ چه ارزشهایی داریم؟ احساسم چیه؟ نقطه ضعف و قوتم چیه؟اینکه بتوانیم خودمان را دوست داشته باشیم؟ عزت نفس داشته باشیم و به خودمان افتخار کنیم. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

 

 

خودآگاهی

•          آگاهی از نقاط قوت

•          آگاهی از نقاط ضعف

•          تصویر خود واقع بینانه

•          آگاهی از حقوق و مسئولیت ها

•          توضیح ارزشها

•          انگیزش برای شناخت

 

 2)مهارت همدلی:

توانایی همدلی یعنی این كه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی كه در آن شرایط قرار ندارد ، درك كند . همدلی به ما كمك می كند تا انسان های دیگر را وقتی با ما متفاوت هستند بپذیریم و به آنها احترام بگذاریم . كسانی كه همدلی بیشتری دارند، به دیگران علاقه مندند؛ افراد مختلف را تحمل میکنند؛ پرخاشگری كمتری دارند و دوست داشتنی ترند. این مهارت روابط اجتماعی را بهبود می بخشد.

در این مهارت ما به فرد یاد می دهیم که چطور خودش را جای والدین، معلم ، همسر ، رئیس و... بگذارد و از زاویه دید او به مسائل نگاه کند.این طوری درک شرایط آسانتر می شود.


 3)ارتباط مؤثر:

ما بخش اعظم هر روز را به ارتباط برقرار كردن با دیگران می گذرانیم تا هر چه بیشتر بتوانیم نیازهای خود را بیان نماییم و نیازهای دیگران را درك كنیم . توانایی ارتباطی به ما كمك می كند تا با دیگران ارتباط كلامی و غیر كلامی مؤثرتری داشته باشیم و با غلبه بر خجالت ، نظرات خود را برای دیگران ابراز كنیم . اگر این مهارت را كسب كرده باشیم در موقع لزوم می توانیم  با تقاضاهای نامناسب دیگران مخالفت كنیم .

در این مهارت ما به افراد یاد می دهیم که نوع نگاهشان،نوع کلماتی که به کار می برند و نحوه بیانشان چه اثراتی در فرد مقابل به جا می گذارد.اینکه چه جاهایی لازم ست صحبت کند و چه جاهایی بهتراست سکوت کند.

 

 4)روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

 

5 )توانایی حل مسئله

ما در زندگی به طور مداوم در حال حل مسئله هستیم . برخی از این مسائل ساده هستند ولی برخی دیگر به فعالیت های فكری پیچیده ای نیاز دارند. توانایی حل مسئله به ما كمك می كند مسائل زندگیمان را به نحو مطلوب حل كنیم . اگر مسائل مهم زندگی ما حل نشده باقی بماند با فشار روانی روبرو می شویم و سلامت روانی و جسمانی ما تهدید می شود.

توانایی حل مسئله به ما یاد می دهد که چطور با مشکلات روبرو بشویم و بتوانیم به شیوه منطقی فکر کنیم و مسائلمان را حل کنیم.

یادمان نرود که همه افراد با مشکل روبرو می شوند و اکثر مشکلات حل شدنی هستند.

 

6) مهارت تصمیم گیری:

اگر چه همه ما تصمیم می گیریم ولی همیشه تصمیم های هوشمندانه نمی گیریم . برخی از تصمیم گیری های غلط منجر به پیامدهای ناخوشایند می شوند. مهارت تصمیم گیری به ما كمك می كند كه به طور صحیح در مورد اعمالمان تصمیم بگیریم و جوانب مختلف انتخاب ها و پیامدهای مثبت و منفی هر یك از آنها را در نظر بگیریم . تصمیم گیری مناسب و واقع بینانه موجب بالا رفتن سطح سلامت روانی ما می شود.

در این مهارت ما به افراد یاد می دهیم که به پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هر رفتاری توجه کنند و بعد تصمیم بگیرند که کدام راه را می خواهند انتخاب کنند .

 

7)تفکر خلاق:

اینکه به این باور برسیم که برای حل یک مشکل فقط یک راه حل وجود ندارد بلکه راههای مختلفی وجود دارد.

این نوع تفكر به ما كمك می كند مسائل را از زوایای مختلف دریابیم و راه حل های مختلف مسئله و پیامدهای آن را ارزیابی كنیم و بالاخره راه حل های تازه ای برای مشكلاتمان پیدا كنیم . با استفاده از این مهارت ؛ تصمیم گیری های ما مناسب تر انجام می شوند و مسائل به طور عملی تر حل می شوند.


8) مهارت تفکر نقاد:

با استفاده از این مهارت به بررسی و تجزیه و تحلیل افكار خود و دیگران می پردازیم و به فهم و درك روشن تر دست می یابیم . این توانایی كمك می كند تا اطلاعات و تجاربی را كه به ما می رسد تجزیه و تحلیل كرده و در مقابل ارزش ها و فشارهایی كه به ما تحمیل می شود مقاومت كنیم و بدانیم كه رفتار دیگران همیشه درست نیست.

این مهارت به افراد یاد می دهد که در رابطه با موقعیت های مختلف و اطلاعات و پیشنهادات مختلفی که بهش می شود بتواند بدون سو گیری مطالب رو بشنود و بدون سنجش،ارزیابی و نقد آنها را نه قبول کند و نه رد کند.تفکرانتقادی (نقاد)مهارت چرا پرسی است.اینکه همه چیز را به همان مدلی که می شنود قبول نکند.


9)مدیریت استرس:

این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آن بر رفتار است و ما را قادر می سازد كه منابع فشار روانی را در زندگی خود بشناسیم و راه های صحیح كاهش فشار را دنبال كنیم. . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد


10 ) توانایی مقابله با هیجان

این مهارت شامل توانایی شناسایی هیجانات خود و دیگران ، و نیز شناخت تأثیر هیجانات بر رفتار است . این مهارت به ما كمك می كند كه در مواقع ناكامی ، خشم ، افسردگی و  اضطراب ، واكنش های مناسبی نشان دهیم .

مهارت نه گفتن:

این مهارت به افراد کمک می کند که وقتی در جمعی قرار گرفتند و تحت فشار افراد برای استفاده از مواد مخدر قرار گرفت بتواند با گفتن نه در برابر فشار همسالان مقابله کند و در مسیر انحراف قرار نگیرد.

این مهارت باید از سنین ابتدایی زندگی به افراد آموزش داده شود.هر چند برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست!

اینکه افراد بتوانند از حق خودشان برای سالم بودن دفاع کنند اهمیت آموزش و مجهز شدن به این مهارت را نشان می دهد.

 


بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 36
کابران امروز 362
کلیه بازدیدها 392934
دی ان ان evoq