تخفیفات شهریه

 

1-   تخفیف پژوهش: به دانشجویانی که در زمینه پژوهش فعالیت داشته باشند طبق صلاحدید و بررسی  های به عمل آمده بسته به نوع فعالیت از تخفیف 20،15،10،5 درصد از محل شهریه 85درصد سهم دانشگاه بهره مند می شوند.

 

2-   تخفیف ممتازی: به دانشجویانی که در امتحانات ترم تمامی دروس خود را با موفقیت و کسب معدل بالا (نسبت هم گروهان خود)گذرانده اند طبق صلاحدید و اعلام نظر اداره آموزش به نفرات اول تا سوم هر گروه تخفیات 20،15،10 درصد از محل شهریه 85 درصد سهم مرکز تعلق می گیرد

 

3-   تخفیف بی بضاعتی: به دانشجویانی که دارای مشکل مالی هستند و به تایید امور دانشجویی-فرهنگی  رسیده باشد طبق صلاحدید تخفیفاتی تعلق میگیرد.

 

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 32
کابران امروز 359
کلیه بازدیدها 392930
دی ان ان evoq